voor de werkgever
Brandweer knipt een auto open met een hydraulisch stuk gereedschap
Ga naar jouw woonplaats
Direct contact bel 040 2203 441,
WhatsApp
of mail hrm@vrbzo.nl
Zoals je zult begrijpen, zorgt het coronavirus ervoor dat de
werving van brandweervrijwilligers anders verloopt dan normaal.
We werken er hard aan om online informatiebijeenkomsten
te organiseren en proberen een manier te vinden waarop we
selectiedagen en keuringen kunnen houden.
We houden je op de hoogte.

Een werknemer als brandweervrijwilliger

De brandweer kan niet zonder vrijwilligers. Het is een mooi beroep, met een grote maatschappelijke waarde voor de hele omgeving. Iedere burger en elk bedrijf rekent op de hulp van de brandweer als dat nodig is. Omgekeerd doen wij graag een beroep op jou als werkgever, bij het beschikbaar stellen van vrijwilligers. Brandweervrijwilliger zijn betekent namelijk niet dat het vrijblijvend is. Het brengt een aantal verplichtingen met zich mee. Omdat jouw medewerker deze functie uitoefent naast zijn of haar baan, is het belangrijk dat jij als werkgever weet wat het werk inhoudt. Je kunt dan samen goede afspraken maken. In ruil daarvoor heb jij een goed opgeleide, getrainde en gemotiveerde werknemer, met een grote sociale betrokkenheid en verantwoordelijkheid.“Ik krijg alle
medewerking”


Goede afspraken

Een vrijwilliger bij de brandweer levert een bijdrage aan de samenleving. Door je medewerker hierin te steunen, geldt dat ook voor jou als werkgever. Wat de brandweer van jou vraagt is om onder werktijd toestemming te geven dat je medewerker op kan komen als hij of zij wordt gealarmeerd en kan deelnemen aan oefeningen. Uiteraard op basis van goede afspraken. Als brandweer willen we hier graag in onder­steunen en bemiddelen, want brandweervrijwilligers vormen de ruggengraat van onze organisatie en de hele omgeving. Samen met jou werken wij graag aan een veilige regio.

Goed geregeld

De brandweer besteedt grote zorg aan veiligheid en conditie. Je medewerker is als brandweervrijwilliger goed opgeleid en getraind en wordt regelmatig medisch gekeurd. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft een ongevallenverzekering afgesloten voor brandweerpersoneel. Daarmee wordt het financiële risico gedekt. Je werknemer is tijdens de werkzaamheden bij de brandweer dus volledig verzekerd. Mocht je medewerker door een ongeval bij de brandweer niet kunnen werken voor jouw bedrijf, dan kun je de Veiligheidsregio aansprakelijk stellen voor de financiële gevolgen. Je ontvangt dan een vergoeding voor deze uren (loonderving). Als werkgever hoef je voor een dergelijke situatie zelf dus geen verzekering af te sluiten. Een brandweervrijwilliger ontvangt een vaste vergoeding per kalenderjaar voor de beschikbaarheid. Daarnaast krijgt hij of zij een bedrag per uur voor de inzet bij incidenten en voor deelname aan oefeningen en opleidingen.

Waardevolle werknemer

Brandweervrijwilliger zijn is niet vrijblijvend en kost je medewerker nogal wat tijd. In de avonduren wordt hij of zij geschoold en wekelijks zijn er oefenavonden. Daarnaast kan je medewerker opgeroepen worden om te helpen bij een incident. Dus ook op werkdagen en -tijden. Daarentegen ontwikkelt je werknemer als brandweervrijwilliger unieke vaardigheden, die hem of haar tot een nog waardevollere medewerker maken voor jouw bedrijf of organisatie. Een goed getrainde bedrijfshulpverlener, die extra oren en ogen biedt bij zaken rondom veiligheid. Bovendien is een brandweervrijwilliger opgeleid om onder druk te presteren, helder te blijven nadenken en samen te werken in een team. Wat wil je nog meer?

Wat komt er allemaal bij kijken?

Naast het blussen van branden, komt de brandweer ook in actie voor het bevrijden van mensen bij verkeersongevallen, waterongevallen, ongevallen met gevaarlijke stoffen, reddingen op hoogte of dieren in nood. Bovendien kan je werknemer als brandweervrijwilliger ook een specialistische taak hebben, zoals chauffeur, pompbediener of hoogwerker. Elke locatie heeft een vaste oefenavond en soms wordt een opleiding ook overdag of op zaterdag gegeven. Wij verwachten van onze vrijwilligers dat zij tijdig met jou als werkgever in gesprek gaan als ze weten wanneer zo’n opleiding of training op de planning staat.

Jaarlijks rukt de brandweer in de gehele regio Zuidoost-Brabant ongeveer 5000 keer uit voor allerlei incidenten, met zowel beroepsmedewerkers als vrijwilligers. Op de meeste posten in de regio wordt gewerkt met vrijwilligers die vanuit huis of werk opkomen. Per locatie is het aantal en moment van uitrukken zeer verschillend. We kunnen dus niet zeggen hoe vaak je medewerker opgeroepen gaat worden voor de brandweer.


Brandweerman die in de camera kijkt

Vraag het
maar eens
aan onze
mensen

Vragen? Stel ze ons!

Heb je een werknemer die brandweervrijwilliger wil worden? Twijfel je of je een potentiële medewerker aan zal nemen die vrijwilliger is? Bespreek het samen en neem contact met ons op voor meer informatie over de brandweer, het werken als vrijwilliger en wat het voor jou als werkgever betekent. Dat kan telefonisch via 040 2203 441 voor contact met de servicedesk van Brandweer Brabant-Zuidoost, of mail naar werving@vrbzo.nl.

Bel 040 2203 441

Ik heb interesse

Bovenstaand telefoonnummer is tijdens kantooruren bereikbaar.