Brandweerpost
Brandweerpost Budel

ONS BUDEL
HET TEAM
JOUW LEVEN?

“Nieuwe collega’s
voelen echt
als nieuwe energie”

Brandweerpost
Budel

Post Budel karakteriseert zich als een post met een lange traditie en historie van maar liefst 92 jaar. We zijn altijd enthousiast over onze taken als brandweerpost en we doen aan veel dingen mee. Onze prijzenkast is door de jaren heen goed vol geraakt. Het is een eigen karakter dat onze post kenmerkt. De kazerne stamt uit het jaar 2000. Een functioneel gebouw, dat we zelf naar wens hebben aangekleed en ingericht. Het is echt onze basis, we zijn er graag en praten er over van alles.

Anno nu hebben we een relatief jong team. Sinds 2016 zijn steeds meer nieuwe collega’s gestart, iets wat daarvoor lange tijd niet gebeurde. Je merkt dat het enthousiasme en de gedrevenheid binnen onze post verder stijgt. Een mooie club fanatieke mensen. De jongeren leren van ervaringen van de ouderen, andersom worden hedendaagse kennis en nieuwe technieken gedeeld. Dat voelt voor iedereen echt als nieuwe energie. We hebben een gedreven team vrijwilligers die er vol voor gaan.

“We zijn zeker meer
dan ‘gewoon’ collega’s”

Het team

Post Budel bestaat uit 18 vrijwilligers, waaronder 1 vrouw die net is begonnen als aspirant- manschap. In ons team hebben we 5 bevelvoerders en 6 chauffeurs en er staan er weer in de rij om chauffeur te worden. We zijn enorm gemotiveerd en kunnen veel van elkaar verdragen. De leeftijdsopbouw is van 19 tot en met 54 jaar. We zijn op sterkte, maar met het oog op uitstroom binnen een paar jaar zijn we blijvend op zoek naar nieuwe aanwas.

We nemen ons vak heel serieus en zijn sterk in onze verantwoordelijkheid. Onze vrijwilligers hebben veel voor elkaar over. En we zijn heel fanatiek. Dat merk je aan de hoge opkomst bij de uitrukken en oefenavonden. We zijn bereid een stapje extra te doen en het thuisfront achter te laten om toch de bezetting rond te krijgen. Daarnaast staan we graag klaar voor onze gemeenschap. Al sinds jaar en dag organiseren we bijvoorbeeld een brandweermiddag voor de Klimroos, een stichting voor lichamelijk en geestelijk beperkte dorpsgenoten.

“We hebben een bijzondere
samenwerking 
met Belgische collega’s”

Ons werkgebied

Op jaarbasis hebben we ongeveer 100 uitrukken. De meeste zijn binnen ons primaire werkgebied met de kernen Budel, Budel-Schoot, Budel-Dorplein en Gastel. Een relatief groot gedeelte bestaat uit bossen en industrie. Bijzondere objecten zijn het recreatie- en zakenvliegveld Kempen Airport en de zware industrie rondom zinkfabriek Nyrstar en zinkverwerker Nedzink.

Post Budel ligt enigszins in een uithoek van de veiligheidsregio, maar grenst daarentegen wel aan andere regio’s. Aan de ene kant aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord, waarmee we steeds intensiever interregionaal samenwerken. Aan de andere kant hebben we de Belgische Hulpverleningszone Noord-Limburg, dus internationaal. Dat is al van oudsher een bijzondere relatie en samenwerking. Wij rukken als plaatsvervangende eerste TS uit naar meldingen in naastgelegen ‘Stad Hamont’ en omgeving, dat zelf geen brandweerpost heeft. Daarmee zijn we ondersteunend aan de Belgische collega’s van post Pelt. Tot slot vormt de post Maarheeze onze eerste regionale back-up, daarmee zijn we samen het korps van de gemeente Cranendonck.“Vroeger rukten we uit
met een
Chevrolet
brandweerwagen”

Ons materieel

We hebben in Budel een tankautospuit (TS) en een manschappenbus. Daar redden we het allemaal mee. We hebben geen specialisme binnen de veiligheidsregio. Als derde voertuig staat er wel een oude Chevrolet brandweerwagen in de remise. Dat is onze trots, waarmee we vroeger echt uitrukten. Deze wordt goed onderhouden en bij speciale gelegenheden zetten we ‘m in.

“We zijn bereid
een stapje
extra te doen”

Onze oefenavond

Dinsdag is onze vaste oefenavond van 20.00 tot 22.00 uur. De ploeg die die avond de oefeningen uitzet start om 19.00 uur onder leiding van de oefenleider. Bij ons is iedereen aangewezen als oefenleider of assistent-oefenleider, zodat ieder zijn creativiteit en ideeën in oefeningen kwijt kan. Onze voorkeur gaat vooral uit naar de inzetoefeningen, waarmee de praktijk wordt benaderd en waarbij we fysiek aan de slag kunnen. Uiteraard hoort daar af en toe een vast theorie- of overlegmoment bij. De oefenavond sluiten we af met een gezellige en gezonde ‘derde helft’, met uiteraard altijd een parate ploeg.

“We zijn zeker meer
dan ‘gewoon’ collega’s”

Onze personeelsvereniging

Met zo’n fijn team is het logisch dat ook de personeelsvereniging actief is. In het voorjaar en najaar hebben we altijd activiteiten of uitstapjes en ook op onze oudejaarsborrel is het altijd druk. Samen met de post Maarheeze hebben wij jaarlijks een traditionele bindingsavond. Dat is een jaarlijkse feestavond waarop we als ‘Cranendonckse’ collega’s diploma’s uitreiken, jubilarissen in het zonnetje zetten en afscheid nemen. Samen zijn we zeker meer dan ‘gewoon’ collega’s.

Vraag het
maar eens
aan onze
mensen


Kom maar op
met je vragen

Vrijwilliger bij de brandweer zijn betekent dat je zelden weet hoe je dag eruit gaat zien. Prikkelt jou dat? Houd je van afwisseling, de spanning van het onverwachte en wil je ook graag iets betekenen voor je medemens? Hulp geven en zorgen voor veiligheid? Dan is de vrijwillige brandweer echt iets voor jou! Meld je aan met het formulier voor meer informatie, bel via 040 2203 441 of mail naar werving@vrbzo.nl. Haal meer uit je leven. Word vrijwilliger bij de brandweer.


Bel 040 2203 441

Ik heb interesse

Bovenstaand telefoonnummer is tijdens kantooruren bereikbaar.